Anh văn cho sinh viên

Tiếng anh dành cho sinh viên

Mục tiêu: cung cấp kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho sinh viên – đặc biệt là sinh viên năm 3, 4 tại các trường đại học. Hoàn thành khóa học này, học viên sẽ tự tin tham gia các buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh với nhà tuyển dụng, đồng thời có khả năng giao tiếp với đồng nghiệp trong mổi trường làm việc quốc tế.

Quyền lợi của học viên:

  • Sinh viên sẽ được kiểm tra trình độ trước khi chia lớp
  • Lớp học giới hạn sỹ số từ 6 – 10 học viên
  • Giáo viên theo sát để sửa lỗi phát âm đồng thời cung cấp từ vựng và cấu trúc ngữ pháp phù hợp sử dụng trong các tình huống giao tiếp thông thường
  • Ngoài ra học viên có thể tham gia và các buổi thảo luận, khóa học chuyên đề, hoạt động ngoại khóa – hoàn toàn miễn phí.

Lịch khai giảng: link