Chương trình "READY TO WORK"

Khóa học Ready to work

Mục tiêu: giúp sinh viên và các bạn trẻ mới ra trường có một hành trang vững chắc về tiếng Anh để mau chóng hội nhập môi trường làm việc.

Các kỹ năng các bạn sẽ được học:

  • Thiết kế đơn xin việc: thế nào là một đơn xin việc tốt, làm cách nào để viết một đơn xin việc tốt.
  • Phỏng vấn xin việc: các câu hỏi phỏng vấn thường gặp ở nhà tuyển dụng. Đối phó với các câu hỏi tuyển dụng khó.
  • Kỹ năng lấy thông tin khách hàng qua điện thoại.
  • Kỹ năng viết email và báo cáo công việc.