Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy tiên tiến “học qua giao tiếp” và kết hợp giữa học và chơi (qua các chuyến tham quan, học hát tiếng Anh, hoạt động nhóm trong lớp, vẽ tranh,…) nhằm giúp trẻ em phát triển khả năng Anh ngữ một cách tự nhiên theo tình huống và tận dụng tối đa vốn kiến thức ngôn ngữ đã học. Nhờ vậy các em trở nên say mê với tiếng Anh cho học tập và nghề nghiệp tương lai.

Một số hình ảnh về hoạt động giảng dạy của trung tâm : 

• Vừa học vừa chơi

• Giờ ra chơi

• Dã ngoại

• Một buổi học của các học viên IELTS tại Thành Tựu Trí

• Thảo luận nhóm

• Giờ tự học