Đội ngũ giáo viên

Giáo viên giảng dạy tại Thành Tựu Trí là những giáo viên có bằng cấp và giàu kinh nghiệm sư phạm. Đội ngũ giáo viên cũng luôn không ngừng sáng tạo, tìm tòi các phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích các học viên say mê và đạt hiệu quả cao trong việc học tiếng Anh. Ngoài ra, các giáo viên nước ngoài đến từ những đất nước nói tiếng Anh khác nhau sẽ giúp cho các học viên có thêm kiến thức về văn hóa, xã hội và con người ở nhiều nơi trên thế giới.